خوش آمدید, میهمان! [ثبت نام | ورود

ﻋﺳﻝ ﺩﺭ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻗﻧﺎﺭی

پرندگان مهر ۳, ۱۳۹۶

عسل در تغذیه قناری
اشتراک گذاری

عسل در تغذیه قناری

مقاله تی پت در مورد عسل در تغذیه قناری:

ﻋﺳﻝ ﺩﺭ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻗﻧﺎﺭی

ﻋﺴﻞ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻫﺎی ﮐﭙﮏ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭﻗﺎﺭچ ﯾﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻭﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﺴﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮﺍی ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﻋﺴﻞ ﻏﻨﯽ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﮐﺘﻮﺯ ﻭ ﻭﯾﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ B6، ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ، ﻧﻴﺎﺳﻴﻦ، ﺭﯾﺒﻮﻓﻼﻭﯾﻦ ﻭ ﺍﺳﻴﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﮏ ﺍﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺎﻭی ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺿﺮﻭﺭی ﻣﺜﻞ ﮐﻠﺴﻴﻢ، ﻣﺲ، ﺁﻫﻦ، ﻣﻨﻴﺰﯾﻢ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻓﺴﻔﺮ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﺪﯾﻢ ﻭ ﺭﻭی ﺍﺳﺖ.
ﻣﺤﺘﻮﺍی ﻗﻨﺪ ﺑﺎﻻی ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﮑﺮﻭﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﻴﺪﯾﺘﻪ ﻭ ﺑﻬﺘﺮ ﺟﺬﺏ ﺷﺪﻥ ﻭﯾﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ، PH ﭘﺎﯾﻴﻦ ﺁﻥ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺁﻧﺘﯽ ﺍﮐﺴﻴﺪﺍﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﻋﺴﻞ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺮﺍی ﻗﻨﺎﺭی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭی ﻫﺎ ﺭﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻔﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺼﺮﻑ ﻋﺴﻞ ﺑﺮﺍی ﻗﻨﺎﺭﯾﻬﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﺩﺍﺭﺍی ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .ﺍﻣﺎ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻋﺴﻞ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻭ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻥ ﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﻨﺎﺭی ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

لینکهای حامیان ما

ارسال نظر

 • ژرمن شپرد

  انواع سگ ژرمن شپرد و استانداردهای ظاهری

  توسط در مهر ۴, ۱۳۹۶ - 1 نظرات

  اشتراک گذاریژرمن شفرد (سگ گله آلمانی) یکی از قدیمی ترین نژاد های اروپایی وارد شده به کشور میباشد. توانایی و قابلیت های این نژاد سبب گردیده تا بیش از سایر نژادها مشهور و مورد توجه قرار گیرد. آموزش پذیری فوق العاده این سگ ها دلیلی است بر حضور آن در همه اموری که در آن […]

 • تبلیغات و آگهی رایگان حیوانات خانگی سگ گربه قناری طوطی مرغ عشق

  توسط در مهر ۱, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاریبنام خدا سایت تبلیغات ، اگهی و خرید و فروش حیوانات خانگی و دست آموز تی پت یا ( تهران پت) راه اندازی شد. از امروز همه می توانند آگهی های مربوط به فروش حیوانات خود را به رایگان وارد نمایند. تمام سعی و تلاش مدیران سایت بر این بود که بتوانند سایتی فراهم […]

 • معرفی سگ سرابی

  توسط در مهر ۴, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاری مقاله تی پت در مورد سگ سرابی: معرفی شناخت سگ سرابی ایرانی شجاع ترین سگ جهان سگهای سرابی که نام نژاد شان را از محل سکونت شان گرفته اند از قدیم در مناطق شمال غربی ایران به ویزه شهرستان ساکن سراب بودند این سگ ها اگر چه بیشتر در ایران سکونت دارند اما […]

 • ﺗﻭﻟﻳﺩ ﻣﺛﻝﻭ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﻗﻧﺎﺭی

  توسط در مهر ۳, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاری مقاله تی پت در مورد تولید مثل و باوری قناری: ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻋﺪﻡ ﺑﺎﺭﻭﺭی ﺗﺨﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﺨﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻔﺖ ﻣﺎﺩﻩ ﻓﺎﻗﺪ ﻧﻄﻔﻪ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻁﯽ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ […]

 • عسل در تغذیه قناری

  ﻋﺳﻝ ﺩﺭ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻗﻧﺎﺭی

  توسط در مهر ۳, ۱۳۹۶ - 0 نظرات

  اشتراک گذاری مقاله تی پت در مورد عسل در تغذیه قناری: ﻋﺳﻝ ﺩﺭ ﺗﻐﺫﻳﻪ ﻗﻧﺎﺭی ﻋﺴﻞ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍی ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﻭﺩﺍﻓﻊ ﻫﺎی ﮐﭙﮏ ﻁﺒﻴﻌﯽ ﻭﻗﺎﺭچ ﯾﺎﺩ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻠﺴﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﻭﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻋﺴﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ […]

تگهای آگهی

banipet masudmirani@yahoo.com.au persian cat آمریکن بول نس آگهی گربه اشپیتز انواع تریر با قلاده بانی پت بچه گربه بچه گربه های اصیل تائید سلامت از دامپزشک تربیت ابتدائی توله تی پت جراحی حیوانات خانگی خانگی خدمات رسانی خرید خرید گربه داخلی دامپزشک در شیراز دامپزشکی در شیراز دامپزشکی شیراز دامپزشکی فروردین شیراز. دامپزشکی درمانگاه حیوانات خانگی دو ماهه سونوگرافی سگ سگ هاسکی سگ های اصیل سگ ژرمن شتشو حیوانات خانگی شیتزو شیراز شیهواهوا شیپهرد صدور شناسنامه فرنچ بولداگ فروش فروش بچه گربه فروش بچه گربه اصیل فروش سگ فروشگاه ملزومات حیوانات خانگی فروش گربه فروش گربه در تهران فروش گربه پرشین لهاسا آپسو مالتیز مرکزتخصصی مرکز تخصصی پرورش سگ ملزومات حیوانات میکروچیپ نمایندگی هاسکی هاسکی دو ماهه واکسن واکسیانسیون واکسیناسیون پامرانین پانسیون پاگ پرشین پرشین خانگی پرورش پرورش سگ پرورش و فروش بچه گربه پرورشگاه گربه پرورش گربه پرورش گربه اصیل پیکینیز ژرمن ژرمن شپرد ژرمن شیپهرد کلینیک کلینیک دامپزشکی کلینیک دامپزشکی در شیراز کلینیک دامپزشکی شیراز کلینیک شیراز گربه گربه اصیل گربه بازیگوش گربه با لوازم گربه بی کالر گربه تائید دامپزشک گربه خانگی گربه دوست داشتنی گربه سفید گربه ماده گربه نر گربه نژاد دار گربه هیمالین گربه پرشین گربه پرشین فلت گربه پرشین کلاسیک گربه چشم آبی گربه گارفیلدی گلدپت یورکشایر تریر
تی پت بهترین مکان تبلیغات و آگهی حیوانات خانگی